2012-05-27

Resursbrist!

När borgerliga tänkare till slut lyckas producera ett argument, används det överallt. Nu säger de hela tiden att det är ”resursbrist” som är problemet, inte valfrihet och konkurrensutsättningar i sig. Om de minst valda skolorna eller minst lönsamma järnvägssträckorna hade mer resurser, skulle inte valfriheten ha några avigsidor. Det är sant, men banalt: självklart suddar man ut de flesta problem om man tillför ett antal fiktiva miljarder. Här är det dessutom systemen i sig som dränerar resurserna. Och argumentet är aldrig något annat än en tankelek: högern är ju de sista som skulle tillföra några pengar i verkligheten.

(Ledarstick publicerat i Flamman 24/5.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar