2012-06-12

Flashbackpolitik

Varför skriver ett regeringsparti debattartiklar om nya program när man sitter på propositionsmakten?

Tja - ett sakinriktat arbete med att verkligen förbättra för nyanlända invandrare skickar inte ut lika många främlingsfientliga signalord på väljarmarknaden. Och Folkpartiet känner ju sin potential efter 2002 års valrörelse och utspelet om språktest. De väljare som kom till partiet då placerade invandringsfrågan högre, och hade en mer fientlig inställning, än partiets tidigare väljare (enligt SCB).

Folkpartiet är skickliga. De skriver om öppenhet och tolerans och om att stödja och stötta, men vet att nyhetsvinkeln blir en helt annan (FP: Ställ hårdare krav på nyanlända) - nämligen den man är ute efter. Sedan kan de slå ut med händerna och säga: vadå, det är väl inte vi som sätter rubrikerna - titta, vi skriver ju tvärtom att vi är för tolerans och öppenhet. Åsså skriver vi att vi vägrar anpassa samtalstonen på grund av främlingfientliga krafter.

Folkpartiets befintliga integrationspolitiska program är från 2009, och det säger väl en hel del om partiets strategi att man redan efter tre år absolut känner sig tvungna att uppdatera det. Det programmet är för övrigt en rätt vidrig blandning av flyktingfrågor, jobb, kriminalitet, jämställdhet, språk, bostadssegregation - frågor som upphör att vara egna politikområden när det finns människor med annan hudfärg med i bilden. Då blir det istället politik som Flashbacktråd: allting som överhuvudtaget försiggår i en invandrad persons liv ska förstås genom invandringsperspektivet. De enskilda delarna kan vara okej, sakligt sett. Det är sammanförandet som är spekulativt.

Samma sak med dagens debattartikel. Den har delar som kan vara bra (och tangerar säkert sådant som redan görs). Det olustiga ligger i att man kokar ihop en soppa som enbart är ämnad att bygga bilden av den besvärliga invandraren som vi måste (våga börja) ställa krav på. Notera språket: ingenstans är det formulerat som att en invandrad person vill ha ett jobb. Han eller hon ska "komma in på arbetsmarknaden" eller "komma i jobb". Och så ska vi har fler poliser på gatan i förorterna. För invandring "leder till utmaningar". Och den svenska arbetsmarknaden är tydligen ett härligt smörgåsbord, bara man skaffar sig tillträde genom språk och lite välmenta krav. 390 000 svenskar kan berätta en annan historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar