2012-06-22

Arbetare - men medelklass

Det finns fler tjänstemän än arbetare i Sverige, men enligt en ny LO-rapport uppfattar sig ändå majoriteten som arbetare. Mycket tack vare att tjänstemannafackens medlemmar i allt högre grad identifierar sig som arbetare – i TCO en tredjedel. Det säger något om arbetets monotoni och ofrihet över hela arbetsmarknaden. När det gäller klass är det allt populärare att se sig som medelklass, även inom LO. I Handels kallar sig en majoritet medelklass. Konsekvensen för vänsterns tilltal är given: den som viftar bort ”medelklassproblem”, viftar bort stora delar av den egna väljarkåren.

(Ledarstick publicerat i Flamman 21/6.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar