2011-04-02

Ropen skalla - daghem åt alla

Den perfekta politiska frågan att driva för vänstern, finns den?

Kanske nu. Kommunals rapport ”Alla andra hämtar tidigt” visar att dåliga öppettider på dagis är ett hinder för många att jobba heltid. Ett projekt i miljonprogramsklass för dagis skulle alltså ge fler arbetade timmar i samhället, vara ett offensivt välfärdsprojekt att ställa i kontrast till torftiga skattesänkningar, gynna alla och därmed bygga länken mellan arbetare och mellanskikt, vara ett kollektivt svar på livspusselproblemen för stressade storstadsbor men vara lika angeläget på landsbygden.

Och alla gillar barn.

Kan man önska sig mer?

(Ledarstick publicerat i Flamman 31 mars.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar