2013-05-31

Oförargliga LAS

När turordningsreglerna i LAS ska försvaras säger många att de faktiskt inte är så stränga: företag kan behålla den kompetens de vill ha. Så har det låtit från TCO, så lät det i veckan från Saco (i en ny rapport) och så låter det ibland också från vänstern. I klartext betyder det att lagen fungerar dåligt: den är ju inte till för att inte ha någon betydelse. Möjligheterna att gå runt turordningen är numera stora. Det är lockande att använda det som argument för att bevara LAS, men det är ju inget försvar för de bärande principerna. Det behövs fler som försvarar räknandet av anställningsår. Och som pratar om att återupprätta LAS som skyddslagstiftning.

(Ledarstick publicerat i Flamman 30 maj)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar