2012-09-07

Ur askan i elden

Efter avslöjandena om myndigheternas slöseri med pengar har civilminister Stefan Attefall meddelat att statens arbete med ”värdegrunder” förlängs med fyra år. Ur askan i elden för skattebetalarna, kan man tycka. Värdegrundsprojektet handlar i stort sett om att trycka broschyrer med självklarheter, som att förvaltningen ska styras av ”legalitet” och ”demokrati”. Utvärderingarna handlar om hur många broschyrer man skickat ut. En stark känsla av ”Kejsarens nya kläder” drabbar den som läser om arbetet. Och en känsla av skattepengar i sjön.

(Ledarstick publicerat i Flamman 6/9.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar