2013-06-28

Presstöd åt alla

Det finns bred enighet i presstödsutredningen att inte stoppa rasistiska tidningar från att få presstöd, rapporterar Riksdag & Departement. Det är bra. Bedömningarna skulle bli godtyckliga om stödet bara gick till demokratisk journalistik; det finns som bekant inga lagar mot odemokratiska åsikter att stötta sig på. En bättre princip är att det har ett demokratiskt värde i sig att ge förutsättningar för en mångfald som bara tar slut vid de gränser vi satt för åsiktsyttringar i allmänhet. Att kriminalisera åsikter bakvägen genom att göra tidningsutgivning ekonomiskt omöjlig vore ingen snygg vänsterlinje.

(Ledarstick publicerat i Flamman 27 juni)

Tidigare inlägg om presstödet till Nationell idag:

Ja, presstöd gör ont

Högerns brist på liberaler


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar