2012-03-05

Den ovetande feministen

Kanske är Pär Ströms antifeminism bara kvinnohat med korrekt meningsbyggnad. Om han faktiskt tror på sina åsikter så bygger de på grova missuppfattningar om feminism. Ström har ju rätt ibland, utan att förstå det. När han bloggar om asbestoffer som saknar kön i en tidningstext, gör han samma påpekande som en feminist skulle göra: män har inget kön, de är människan, de icke-avvikande. När han blir arg på principen ”kvinnor och barn först” vid fartygsolyckor är det en träffande kritik: kvinnor behöver inte tas om hand. I sådana inlägg tror Ström att han ger feminismen dödsstötar, när han egentligen bygger den. Det är lite sött. Men visar också på ett behov av mer feministisk folkbildning.

(Ledarstick publicerat i Flamman 1 mars.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar