2012-04-26

Lööfs Kina-svar följde högerlogiken

Annie Lööf hade i Ekots lördagsintervju (21/4) svårt att säga om Kina är en demokrati eller diktatur. Skalan är glidande, visst, men det är inte någon tvekan om var just Kina befinner sig. Svaret speglar högerns kämpande med definitionerna: där marknad och privat kapital finns, måste väl också demokrati råda? Lööfs svar var i det perspektivet ingen ”miss”, tvärtom: så här grumliga blir resonemangen om friheten på en marknad sätts jämsides med friheten att välja partier, och om det förra alltid antas leda till det senare. Men hon kan vara lugn. I Sverige hängs ingen ut för tveksam demokratisyn. Förutom om man varit med i VPK.

(Ledarstick publicerat i Flamman 26 april.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar