2012-01-09

Slarvigt tolkade väljarkartor

"Socialdemokrater i norr och moderater i söder", skriver DN i ingressen till uppslaget med statistikern Richard Öhrvalls politiska Sverigekartor idag (tidigare presenterade på hans blogg).

Det är exakt det som kartorna inte visar. Men det stämmer ju bra in på storyn om sossarna som partiet för det svunna, avfolkade Sverige och Moderaterna som storstadspulsens moderna parti.

Kartorna visar hur ett partis stöd fördelas över landet: är det mer populärt bland väljarna i söder än bland väljarna i norr? Däremot kan man inte använda dem för att jämföra partier med varandra alldeles enkelt. Jag tycker att DN slarvar.

Folkpartiet är "ett utpräglat storstadsparti" medan Socialdemokraterna är "svaga i storstäderna" enligt artikeln. Det stämmer för hur partiernas väljare är spridda internt, men Socialdemokraterna utklassar ju Folkpartiet i storstäderna om man ser till valresultatet.

Sanningen om Socialdemokraterna, Sveriges största parti, är ju att de är starka överallt. De är bara inte fullt så starka i storstäderna.

Styrkan i färgfälten relaterar till hur starkt partiet är i förhållande till rikssnittet, d v s valresultatet. Eftersom Stockholm (och de två andra storstäderna) har en enormt stor tyngd i det sammanvägda valresultatet, visar kartorna mer eller mindre hur bra ett parti sköter sig i förhållande till Stockholmsresultatet. Eftersom Centern knappt finns i Stockholm, är mycket riktigt deras Sverigekarta höggradigt mörkgrön lite överallt - det ser nästan ut som om de är starka överallt. Men de är ett pytteparti nästan överallt. Det är det svaga resultatet i storstäderna som (förstås) gör dem relativt starkare i resten av landet. Relativt städerna, inte relativt andra partier.

Färgfälten tar ju inte heller hänsyn till befolkningsstorlek, så när Öhrvall säger att Vänsterpartiet har "sitt tydliga fäste" i norra Norrland, så är det bara rätt om man menar höga röstetal. För partiets framgång i riksdagsvalet totalt sett har norra Norrland marginell betydelse. Även om vi är generösa och räknar med Västernorrland och Jämtland (förutom Norrbotten och Västerbotten) så bidrar inte de länen med mer än 15% av Vänsterpartiets totala röstetal.

Det är inget fel på statistiken i sig, men tolkningarna slängs ganska slött in i den rådande berättelsen om de respektive partiernas modernitet och relevans (som ju stad-land-kontrasten handlar om, hur illa vi som är födda lantisar än tycker om det). En alternativ bild är, som jag skrivit tidigare, att Moderaternas väljarstöd till fyra femtedelar ligger utanför storstäderna och att 2010 års valseger bland annat byggde på att de ökade med 30 procentenheter i skogslänen.

(Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd med hur sossarna utnyttjar sin potential i städerna. Men det är delvis en annan diskussion.)

1 kommentar:

  1. Håller med dig. Mycket slarvigt och slött gjort.

    SvaraRadera