2011-10-20

Om redaktionen på Agenda

SVT:s ledning har en tendens att se statskontroll i varje argument från politiskt håll. ”Vi är public service, vi behöver inte lyssna på någon”, är den ständiga undertonen. Helt riktigt: ni behöver inte. Men ni får. Redaktionen för Agenda kunde haft större ödmjukhet inför det helt nya politiska landskapet: på ena sidan en regering, på andra sidan en opposition där tre inte vill ta i den fjärde med tång. Partierna har till yttermera visso ingen skyldighet att ställa upp i SVT. SVT har däremot en skyldighet att spegla den svenska politiska debatten. Misslyckandet är helt och hållet deras.

(Ledarstick publicerat i Flamman 13 oktober.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar