2010-06-10

Ingen Aftonbladetlinje i sjukförsäkringen

"Sara var dödssjuk i svininfluensa - får inte sjukpenning" - Aftonbladets rubrik på det senaste fallet av hård bedömning från Försäkringskassan.

Men när hon var dödssjuk fick hon sjukpenning. Ingen regering kommer någonsin att tillåta några regler som innebär att man kan bli sjukskriven på grundval av vad som har varit. Det är bara nuläget som är relevant. Har Sara tillräcklig arbetsförmåga för att försörja sig själv idag?

Kvällstidningsartiklarna handlar till 3/4 om hur sjuk Sara har varit - illustrerat med hemska bilder från när hon låg nersövd på sjukhus. Inget av detta är relevant. Den sista fjärdedelen handlar om hur hon faktiskt mår idag: hon går med rullator, kan bara sitta uppe korta stunder och har smärtor i magen. Det låter verkligen som om hon borde få längre tid på sig att rehabilitera sig. Det kan man komma fram till genom att hålla sig till hennes faktiska situation idag. Eller hur tänkte Aftonbladet - skulle fotot på en nedsövd Sara med slangar i munnen ha spelat roll hos Försäkringskassan?

Den värsta sortens sjukpenningspopulism börjar stå mig upp i halsen.

Det är dessutom ett politiskt problem när vissa rödgröna politiker, bloggare och opinionsbildare knyter an till kvällstidningsjournalistiken och förespeglar att det skulle bli några ändringar av de mest grundläggande elementen i försäkringen: en objektiv bedömning av arbetsförmåga i nuläget. Det kommer inte att hända.

Objektiv - d v s försäkrade kommer även under en rödgrön regering att nekas sjukskrivning mot sin vilja.

Arbetsförmåga - d v s försäkrade kommer även under en rödgrön regering att bedömas utifrån sin arbetsförmåga, inte primärt utifrån vad de eventuellt inte kan göra, vad de har för besvär eller hur dåligt de mår.

Nuläget - d v s sjukförsäkringen kommer aldrig att omfatta personer med arbetsförmåga, hur sjuka de än varit tidigare.

Detta framgår med all önskvärd tydlighet i de rödgrönas överenskommelse om en ny sjukförsäkring. Där framgår också att det finns gott om återstående angreppspunkter mot allianspolitiken även om man inte ställer upp på Aftonbladetlinjen (d v s att människor själva ska avgöra om de känner sig eller har känt sig så sjuka att de borde ha sjukersättning).

Gärna hård opposition - men helst inte i strid med vad man själv går till val på. Folk riskerar att bli så besvikna då.

4 kommentarer:

 1. Håller med dig om Aftonbladets missvisande bild av en nedsövd Sara.
  De vill bara sälja lösnummer!

  Nuläget visar på en människa med så omfattande smärtor och handikapp att hon inte kan anses som arbetsförmögen.
  Helt klart borde F-kassan följa hennes läkares rekomendationer.

  SvaraRadera
 2. Vi behöver en sjukförsäkring som klara av att vara rättssäkert det har vi inte idag! 21 experter helt självständig kom fram till att jag har 50% arbetsförmåga.
  Men Försäkringsmedicinska rådgivare som har inte motsvarande kompetens hittade på en egen berättelse som inte hade någonting med min arbetsskada att göra. FMR får fritt bestämmer. Man känner sig helt rättslös. Visst kan jag tillbringa åratal med att överklaga hans beslut. Men detta tvingas jag göra utan ersättning och utan rätthjälp. Medan Försäkringskassan har en hel stab med jurister. Igen jag känner mig helts rättslös!!!!!!!!!!!

  SvaraRadera
 3. Det som är, rätten till sjukskrivning måste finnas där. Det gör den inte idag. Många som tjejen i artikeln får veta att de har arbetsförmåga och då inte rätten till sjukpeng.

  Detta görs genom en objektiv bedömning där man inte tar med sjukdomsbilden och i sin tur blir ju inte sjukförsäkringen rättssäker.

  Med en sjukdomsbild, måste hela sjukdomshistoriken tas med. Man kan inte bara bedöma här och nu. För läkarna går som sagt inte bara igenom dessa 5minuter som man får träffa dem, de går igenom hela journalen. För att skapa sig en adekvat bild över sjukdomen.

  Varför detta att man blev sjukpensionerad mot sin vilja? Det handlar om att från den mindre sjukreformen 2005, havererade rehabiliteringen. Pga detta så blev ibland sjukskrivningen längre men det som är en person som är behov av rehabilitering är inte arbetsför.

  Detta med dagens sjukförsäkring, så existerar inte någon som helst rehabilitering utan en tidsgräns då sjukpengen tar slut. Handlar inte om hur arbetsför personen är eller inte. Oftast inte, men dagarna är slut, så är dem slut.

  Då mot att man inte på adekvat sätt ser sjukdomsbild som relevant, tidsgräns... Är detta något att stödja och säga att det handlar om helt andra faktorer? Detta gäller ju även de som arbetar och aldrig har varit sjukskrivna.

  SvaraRadera
 4. Poängen med att ta med hela sjuktiden för bedömning av behovet av tid för läkning inte alltid följer de satta ramarna måste stå i fokus.
  Har man som denna tjej varit så sjuk, så tar tiden att komma tillbaka så mycket längre tid.
  Om hela kroppen varit så totalt utslagen är det heller inte troligt att hon helt kan komma tillbaka till ett normalt friskt liv. Detta måste beaktas med största hänsyn.
  En rehabiliteringsprocces tar så mycket längre tid om man samtidigt ska kämpa för sin överlevnad, då all energi går åt till det.

  SvaraRadera