2013-08-09

Högskolan privatiseras

Regeringen vill göra fler av Sveriges lärosäten till privata stiftelser. Ett mycket smalt argument lyfts i förgrunden: bättre möjligheter att delta i internationella forskningsprojekt. Samtidigt innebär stiftelseformen stora förändringar när det gäller insyn, demokratisk styrning och studentinflytande. Det är inga småsaker som offras. I bakgrunden finns en klassisk höger-vänsterkonflikt: är det staten eller kapitalet som hotar lärosätenas frihet? Och tillhör högskolan enbart forskarna, eller är den också en del av utbildningssystemet? Facken har börjat kritisera. Mer måste följa.

(Ledarstick publicerat i Flamman 8 augusti.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar