2011-12-11

Vad en folkpartist inte kan säga

Birgitta Ohlsson presenterade i veckan regeringens nya "handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism". Pdf här.

Till Svenska Dagbladet säger Ohlsson att hon inte vill "peka ut om det är någon av de grupperna som utgör ett större hot".

Det där är Nyamko Sabunis gamla linje, att jämställa höger- och vänsterextremt våld, trots att det i regeringens eget utredningsunderlag, BRÅ-rapporten "Våldsam politisk extremism" från 2009, framgår att det bara är högerextremister som har begått mord och dråp under den undersökta perioden 1999-2009. Högerextremisternas vanligaste brott är till yttermera visso "brott mot liv och hälsa" och hets mot folkgrupp. Vänsterextremisternas vanligaste brott är "brott mot allmän ordning" och skadegörelse.

Frågan måste alltså ställas igen:

Varför är det så viktigt för Folkpartiet att höger- och vänsterextremister är lika våldsamma?

Varför är det omöjligt för en folkpartiminister att säga det som står i statens egna utredningar: att det är högerextremismen som utgör det ojämförligt största hotet mot människors liv och hälsa i Sverige idag?

Hur är det möjligt att en folkpartiminister inte kan läsa innantill och se att den enda rörelse som har ett program för att avskaffa demokrati och mänskliga rättigheter är den högerextrema?

Det är svårt att befria sig från tanken att högern under 2000-talet har vidgat definitionerna av extremism för att diskussionen inte enbart ska handla om den egna sidans våld. Som ett slags akt av solidaritet med allting med prefixet "höger". Så länge kålsuparretoriken inte får någon annan förklaring kan man faktiskt inte förstå den på annat sätt.

(DN skriver ledare på ämnet idag, för övrigt.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar