2013-09-24

Fullt normalt

Alliansregeringen har använt biståndsbudgeten till att betala biståndsministerns och statssekreterarens löner.

Carl Bildts kommentar: "det är fullt normalt, det har skett under alla år".

Sådan är ju utrikesministerns teknik när han får kritiska frågor: Men det här är ju självklart. Visste du inte det, lilla vän?

På Carl Bildt ser man aldrig om han tar en fråga på allvar. Allting avfärdas på samma sätt: här har ingenting hänt som inte alla redan visste.

"Det tillhör väl inte ovanligheterna" med ryska militärplan över Östersjön.

"Det är ingen hemlighet" att Sverige samarbetat med USA om övervakning av medborgarna.

"Banal information" att informera USA om resultaten av hemliga regeringsförhandlingar.

Tekniken går ut på att backa och erkänna precis det han anklagas för, men samtidigt låta som om det är någonting fullständigt självklart och harmlöst. Nyheten ska inte bemötas - nyheten ska pulvriseras som nyhet.

Och journalisterna rodnar generat, säger tack för intervjun och lommar hem till redaktionen, skamsna över att ha gjort så dålig research att de inte hade bätttre koll: alla visste redan - och allting var hur självklart som helst.

Några redaktionschefer runt om i landet borde ta ordentliga snack om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar