2012-10-23

Alla onda spiralers moder

Alla onda spiralers moder: diskussionen om att "ta debatten" med Sverigedemokraterna.

SD vinner ökat stöd. Folk tar debatten. SD ökar ännu mer, eftersom den s k debatten hela tiden förs på deras premisser. Folk blir skraja och tar ännu mer debatt. SD ökar ännu mer, eftersom den s k debatten allt som oftast innebär att ställa sig i en tevestudio mittemot partiet som man ville marginalisera - fastän tevedebatter verkligen bara är ett av miljoner sätt att föra samhällsdebatt på. I min värld är egen opinionsbildning det viktigaste sättet att "ta debatten". Inte att turnera i folkparkerna tillsammans med motståndaren.

Fråga sossarna hur de marginaliserade kommunisterna i facket under större delen av 1900-talet. Det var inte genom att bjuda in dem att debattera under rubriken "Har VPK rätt - ska facket vara en kamporganisation?".

Det var genom att osynliggöra, prata skit, registrera åsikter, fula sig, kuppa, hota, förlöjliga - ja, ni fattar.

Att ta öppen debatt med någon är inte att ta strid. Det är en stor bamsekram in i värmen.

Det åsido, verkar det som om det aldrig förs tillräckligt mycket diskussion om integration, sociala problem och diskriminering för att få skribenter som Monica Gunne i dagens Aftonbladet att sluta tala om "tystnaden". Och SD älskar det, precis som Mattias Håkansson påpekat: "SD vill debattera debatten."

Det är som om det liksom inte duger förrän vi faktiskt pratar utifrån frågeställningen "Hur ska vi lösa problemet med alla etniska gruppers ovilja att bli riktiga svenskar?". Allt annat, alla försök att ta diskussionen från en annan vinkel än den Sverigedemokraterna önskar sig, är "tystnad".

Det var "ta debatten"-linjen som förde in SD i riksdagen, ändå är självkritiken noll på det hållet. Tvärtom, nu är det "ta debatten"-linjen som ska lyckas slänga ut dem också. Kan ni sluta innan Jimmie Åkesson är integrationsminister, tack?

Postskript: Det finns ett sätt att debattera med SD som är nästan lika illa som att börja diskussionen på deras planhalva - typ hur etniska grupper ska assimileras - och det är att göra som i senaste partiledardebatten i Agenda: en enad front av brösttoner om hur inhuman SD-politiken är. Hur kan Jonas Sjöstedt vilja måla upp bilden av att det är alla mot Jimmie i en diskussion om flyktingmottagande? Vänsterpartiet har ju massiv kritik mot både socialdemokrater och moderater. Bättre vore att ignorera SD och diskutera frågan på icke-rasistiska premisser mellan de andra partierna. I Agenda hamnade Jimmie Åkesson i centrum på ett alldeles opåkallat sätt. Och när man väl måste säga någonting om SD borde samtliga partiledare spela lite mindre på patos. Särskilt eftersom ingenting i den övriga politiska debatten tyder på att någon verkligen drivs av uppriktigt patos.

12 kommentarer:

 1. Bra skrivet! Om Vänsterpartiet tar fighten om arbete, bostad och skola rycker vi undan mattan från SD. Konkret vänsterpolitik är vad som behövs. För det krävs att vi tar fighten med, som du skriver, såväl moderater som socialdemokrater.

  SvaraRadera
 2. Att SD vinner mark är ganska förståeligt då de är de enda som vågar diskutera den fallerade integrationspolitiken. För det har vi och det är ett resultat av för lite resursers lagts i förhållande till storleken på invandringen. Och sen är det tyvärr så att många människor inte gillar förändringar, det finns till och med forskning som visar att främlingfientlighet är biologiskt förankrat (antagligen en försvarsmekanism från stenåldern) http://www.pnas.org/content/early/2011/01/06/1015316108 . Ur detta perspektiv kan det också vara så att för stor invandring i dubbel bemärkelse ökar risken för rasism och främlingsfientlighet i samhället.

  Samtidigt finns det omfattande forskning genomförd på Harvard som visar att efter man justerat för samhällsklass, inkomst och andra faktorer så visar det sig att ju mer rasvarierat ett samhälle är ju mindre litar folk på varandra och ju mindre socialt stabilt blir samhället. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/abstract;jsessionid=015D554722F44A402DE51749981CBFCE.d04t03?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+on+27+October+from+10%3A00-12%3A00+BST+%2805%3A00-07%3A00+EDT%29+for+essential+maintenance Forskning kring samhällens förmåga att hantera kriser visar att social stabilitet är en av de viktigaste faktorerna för att undvika humanitära, sociala och ekonomiska problem.

  Sen är det tyvärr så att åtminstone det Jimmie Åkesson säger, dvs att det är bättre att lägga pengarna i hemländerna, är det som har stort stöd i forskningen om vi vill lösa problemen med de globala orättvisorna, fattigdom och svält. Att lägga resurserna på immigration är slöseri och förvärrar sannolikt bara de globala problemen. Sen är det möjligt att Åkesson säger dessa saker av nationalistiska skäl men den linjen är fortfarande den mest logiska och vetenskapligt förankrade. Jag satte faktiskt kaffet i halsen för ungefär ett år sedan när Jimmy Åkesson sa detta i Agenda samtidigt som Åsa Romson ansåg att det var bättre att här i Sverige hjälpa några svältande från Somalia.
  Hade vi istället lagt resurserna direkt i Somalia istället för att ta emot dem här så hade vi kunna hjälpa kanske 100 gånger fler människor.

  Att SDs politik är i linje med forskningen kring global rättvisa gör också det svårt för övriga partier att diskutera dessa frågor då SD redan har det mest korrekta svaret.

  Själv är jag miljöpartist men jag försöker se vetenskapligt på saker och ting. Som jag ser det så finns det väldigt lite forskning som stödjer hög immigration och ett multikulturellt samhälle - tvärtom så finns det mycket som talar emot det. Och att vi för en bättre värld borde fokusera på andra saker, främst lösa de globala sociala och ekologiska utmaningarna, till exempel fattigdom och svält: http://i.imm.io/IQSA.png
  Och de stora miljöproblemen:
  http://www.stockholmresilience.org/images/18.587b3d0a1325af354a580001346/planetary-boundaries-credit-Azote+copy.jpg

  Ett stort problem med den svenska politiken är att man låst in sig så mycket i ideologier, värderingar och åsikter. Förflyttar man sig till exempelvis Norge, Danmark eller Finland så är det en stor kontrast. I Sverige glömmer man ofta bort att det finns en viktigare fundamental grund i vetenskapen (speciellt naturvetenskapen), logiken, matematiken och fakta. Dock sätter detta genast krav på ens intellekt och bildning. Det är lätt att tycka men det är svårare att tänka, speciellt när det är komplexa saker.

  SvaraRadera
 3. Utan att vilja förringa Andreas resonerande inlägg, så menar jag att det är såna funderingar man hamnar i om man "tar debatten" med SD. För egentligen är invandring och integration en bisak i sammanhanget; jag menar inte att invandringen är problemfri, utan att det inte är invandringen som urholkar vår så kallade välfärd. Välfärdssamhället står inte och faller med graden av invandring. Resurserna i landet blir allt mer ojämnt fördelade, det sker en våldsam överföring av pengar från offentligt till några få privatpersoner och företag, och människor kommer i kläm. När S kapitulerat och V mumlar i skägget - då är SD de enda som tycks ta problemen på allvar, och presentera en - visserligen pervers - lösning. Och när de andra partierna "tar debatten" har SD lyckats utmärkt med att göra invandringen till huvudsak, roten till problemet, grund för en lösning på problemet.

  Jag håller med Erik Edwardson ovan, att det är konkret vänsterpolitik som behövs. Det innebär inte bara att verka för en annan ekonomi, utan också att styra upp brottslighet och annat som får människor att känna sig otrygga. Nog kommer SD att locka en del väljare ändå, men anledningen till att de ökar i undersökningar är knappast att svenskarna blir allt mer invandringsfientliga. Snarare att de faktiskt siktar mot en väljarbas som sossarna allt mer verkar ignorera. Dessvärre räcker det knappast med att V profilerar sig med konkret vänsterpolitik när S går mot mitten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är många saker som bidrar till att urholka vår välfärd, befolkningstillväxt kan i många fall vara en av dem, speciellt om man ser över ett långsiktigt perspektiv. I Sveriges fall råkar det vara just invandringen som skapar befolkningstillväxten.
   http://www2.ne.su.se/ed/pdf/40-3-jf.pdf
   http://www.dn.se/debatt/arbetskraftsinvandring-hjalper-inte-offentlig-sektor

   Ur ett långsiktigt perspektiv är befolkningstillväxt den enskilt största faktor som hotar ekonomi, välfärd och miljö. Det beror på att det är naturresurserna som är grunden för ekonomi och välfärd, dagens samhällsekonomi har pga de fossila bränslena och de ohållbara nationalekonomiska modellerna blivit så frikopplade från vad som egentligen är ekonomi - hushållning med knappa resurser. Vi ser inte vårt enorma resursbehov, våra energislavar, etc.

   Vi lever i en anti-ekonomi som i kontrast till detta vill ha hög omsättning på resurser och som hela tiden måste växa. Detta för oss också in på de växande klyftor som du tar upp. Som dagens ekonomiska system är konstruerat sker det hela tiden en förflyttning av resurser från fattiga till rika, har man tillväxt så kan man dock göra så att alla får det bättre (på miljön och framtidens bekostnad), flytten av resurser märks då inte lika tydligt. Men sedan 2006 har faktiskt Sveriges tillväxt inte ökat per capita, det betyder att vi i snitt inte fått det bättre och istället har resurser bara flyttats från fattiga till rika.

   Vi behöver också förstå att många av de etablerade partierna vill ha immigration enbart för att jaga kortsiktig tillväxt, de vill helst ha högutbildad arbetskraftsinvandring, etc - detta är egoistiska skäl som jag tycker att man bör ifrågasätta eftersom det sker på bekostnad av fattiga länder.

   Vårt tillväxtekonomiska system är ohållbart och när den insikten blir verklighet kommer vi också förstå värdet av lokala naturresurser. Då kommer befolkningsmängden vara direkt avgörande för välfärden. Redan dagens befolkning skulle trots sänkta konsumtionsnivåer ge stor negativ miljöpåverkan på Sveriges natur och fauna samtidigt som välfärd och ekonomi skulle bli avsevärt mycket sämre. Sverige är inte så glesbefolkat som många tror, speciellt inte om vi väger in skogens hotade arter och den biologiska mångfalden.

   Ett alternativt ekonomiskt system som man i hållbarhetskretsar talar om är "Steady state economy" och där är just befolkningstillväxt inget man vill ha.

   "In a steady state economy, population remains relatively stable, as births + immigrants = deaths + emigrants. Overcrowding, congestion, and frenzied competition are diminished. A stable and sustainable level of population helps ensure that each person can obtain sufficient resources. Steady state economies include non-coercive policies that tend to stabilize population, such as empowerment of women and provision of equitable access to educational opportunities. The idea is to stabilize population at a size that gives citizens the best odds to lead long, healthy, prosperous and fulfilling lives."

   http://steadystate.org/discover/envisioning-the-good-life/population/

   Radera
  2. Hm. Kan man verkligen bygga nolltillväxtsamhället i ett land? Globalt påverkas väl inte befolkningstillväxten av hur många som flyttar till lilla Sverige. Som för övrigt är OTROLIGT glesbefolkat i stora, stora delar.

   Dessutom skulle invandring vara ren förtjänst i ett annat, bättre, samhälle. Om man vill tänka i såna banor. Uppvuxen arbetskraft som snabbt kan komma i arbete med sånt som behöver göras, men som på grund av hur samhället är strukturerat inte kan göras nu. Om man ändå ska vara visionär, alltså...

   Radera
  3. Givetvis kan man bygga nolltillväxtsamhället i ett land och det är av intresse att vi redan idag försöker se över detta då dagens samhälle bidrar till ökade klyftor samt riskerar stora kriser nu när vi kanske ligger nära tillväxtens gränser.

   Man kan inte bara se befolkningstillväxten ur ett globalt perspektiv, det är av fler anledningar också viktigt att se det ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Det är en nations styrande som har störst makt över befolkningsutvecklingen i ett land. Ett land som har en ohållbar relation mellan befolkningsmängd, konsumtion och ekosystem kommer att i större utsträckning riskera ekonomiska, sociala och ekologiska kriser - exempelvis svältkatastrofer.

   Ur ett ekologiskt perspektiv är Sverige inte glesbefolkat, man kan inte sätta andra länder som normen. Över 95 procent av Sveriges skogsmark är produktiv och överutnyttjad, det vi ser i Sverige är oftast inte naturlig skog utan det är en produktionsyta.

   Det vi i Sverige idag konsumerar är i stor utsträckning resurser från andra länder där den viktigaste resursen är oljan. Om vi ens ska ersätta en bråkdel av denna resurs med någon form av inhemsk produktion så kommer det öka trycket på naturen och andra arter. Räknar vi dessutom in att vi behöver övergå till inhemsk produktion av mat och andra varor så ökar trycket ännu mer. Detta trots kraftigt sänkta konsumtionsnivåer och om folk inte frivilligt sänker sina konsumtionsnivåer så kommer naturen och framtida generationer få ta smällen.

   Nej, invandring (befolkningstillväxt) behöver inte vara en ren förtjänst:
   http://www2.ne.su.se/ed/pdf/40-3-jf.pdf
   http://www.dn.se/debatt/arbetskraftsinvandring-hjalper-inte-offentlig-sektor

   Det gäller speciellt om det är lågkvalificerad arbetskraft (där vi redan har en övermättad arbetsmarknad), vilket det främst är idag. Det är bland annat därför som den nuvarande Regeringen vill flytta fokus till kvalificerad arbetskraftsinvandring.

   Det viktigaste måste ju ändå vara att hjälpa så många som möjligt i världen, så folk får utbildning, bättre ekonomi, tillgång till familjeplanering, kan sänka födelsetalen till hållbara nivåer, etc. Då är forskningen helt överens att vi måste lägga resurserna i utvecklingsländerna. En graf som förklarar varför: http://i.imm.io/IQSA.png

   Skulle vi offra svensk natur, sänka våra konsumtionsnivåer radikalt så kanske vi kan vara 30 miljoner till i Sverige i ett långsiktigt perspektiv. Tänk dig hur stor den stapeln skulle vara i grafen ovan och fundera på om det gör någon skillnad i praktiken.

   Radera
  4. Jag säger inte att invandring är en ren förtjänst. Jag säger att den skulle kunna vara det i en annan typ av samhälle. Det är en vision, men det är det även det samhälle du tycks vilja ha.

   Min poäng i det här sammanhanget är att om man, liksom Jonas var inne på, "tar debatten" så blir debatten på SD:s villkor, och då kommer den att handla om huruvida invandringen kostar massor eller bara lite, om invandringen är ett stort problem eller bara ett litet. I ett annat samhälle, kanske med en "konkret vänsterpolitik", skulle invandring inte behöva vara varken en kostnad eller ett "problem". Liksom en person som nu är arbetslös, alltså en "kostnad" och ett "problem", skulle vara en tillgång som arbetskraft i ett annat, bättre, samhälle. Tänk om alla de som nu stämplar, om de inte redan är utstämplade, kunde få jobb med att göra allt det där som vi alla ser behöver göras runt om i samhället! En vinn-vinn-situation! I ett bättre samhälle.

   Radera
  5. Jag vill ha ett samhälle (eller rättare sagt värld) som är hållbar och bra. Din vision är ju lite av det jag beskrev tidigare:

   "Ett stort problem med den svenska politiken är att man låst in sig så mycket i ideologier, värderingar och åsikter. Förflyttar man sig till exempelvis Norge, Danmark eller Finland så är det en stor kontrast. I Sverige glömmer man ofta bort att det finns en viktigare fundamental grund i vetenskapen (speciellt naturvetenskapen), logiken, matematiken och fakta. Dock sätter detta genast krav på ens intellekt och bildning. Det är lätt att tycka men det är svårare att tänka, speciellt när det är komplexa saker."

   Det är bara att studera populationsekologi för att inse att en arts populationstillväxt medför negativa konsekvenser genom ökad konkurrens inom arten (negativa sociala och ekonomiska konsekvenser för människan) och mot andra arter (negativa konsekvenser för miljö och långsiktig ekonomi). En människa kräver naturresurer alltså medför en ny människa ökade ekologiska kostnader.

   Jag är inte emot invandring, jag är emot befolkningstillväxt. Så visst kan vi ha invandring i ett samhälle där det inte leder till befolkningstillväxt. Det har också stöd i mycket forskning eftersom då har man faktiskt redan befintligt utrymme för bostad, infrastruktur, offentlig service, mm. Inom samhällets ramar är det självklart att befolkningstillväxt också leder till kostnader inom dessa områden. Läs gärna Jonas Fjertorps artikel.

   Sen kan jag hålla med om att det skulle vara bättre med ett samhälle som såg helt annorlunda ut än idag, tex att arbetslöshet reglerades genom att alla solidariskt gick ned i arbetstid.

   Radera
 4. Bra skrivet Jonas. SD vill inte ha några flyktingar hit överhuvudtaget. Man säger att man vill hjälpa flyktingarna i sina hemländer (fast det vill man inte heller, egentligen). Man vill kanske hjälpa torterade att få hjälp av diktatorerna.
  Nej, jag håller med dig Jonas.
  Tobbe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är mycket möjligt att SD inte vill hjälpa flyktingar alls egentligen, men det är inget som framgår i deras politik. Jag kanske är naiv på ett annat sätt än de som inte följer forskningen och har en övertro på immigrationspolitiken. För nördar tenderar att ha svårare att läsa mellan raderna, vi anser ju ofta att man inte alls ska göra det.

   Radera
 5. I dagens DN finns det en debattartikel av Markus Uvell på Timbro,och den är faktiskt läsvärd. Ämnet är om varför Moderaterna tappar väljare till SD. http://www.dn.se/debatt/moderaternas-nya-linje-riskerar-att-starka-sd

  Framför allt följande passage tyckte jag var tänkvärd:

  "Även i Sverige finns grogrund för invandringsfientlig populism. Enligt SOM-institutet vill 41 procent av svenska folket minska flyktingmottagandet, under 90-talet långt fler än så. I en tidigare opublicerad undersökning vi låtit Demoskop göra uppger 22 procent av väljarna att de i stor utsträckning ”delar Sverigedemokraternas syn på invandring”.

  Skälet till att inte fler av dessa redan lockats till SD är enkelt: för de allra flesta som ogillar invandring är det långt ifrån den viktigaste frågan. Därför röstar de också på andra partier, även om dessa partier inte delar deras syn på invandring.

  Faran ligger just här: så länge en röst på SD uppfattas som liktydigt med att endast rösta mot invandring är det få som tar steget, få väljare värderar invandringsfrågan så högt. Men om de etablerade partierna så att säga erbjuder fler skäl börjar det bli politiskt riskabelt."

  SvaraRadera
 6. Ännu en intressant artikel, denna gång från SvD:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-gar-sd-framat-i-opinionen-just-nu_7629008.svd

  SvaraRadera