2011-04-02

Beskedsjukan

Håkan Juholt gav för få konkreta besked på kongressen. Det är alla politiska journalister överens om.

Men ”besked” i deras värld är aldrig besked om inriktning eller samhällsvision. ”Besked” betyder alltid ja eller nej till färdigförpackad dagspolitik. På så vis sviker journalisterna väljarnas begär efter mer visioner i debatten, trots att de själva gärna ser något ädelt i sin eviga jakt på besked. Det blir också ett sätt att göra ideologier irrelevanta – som om ett idétal inte i förlängningen hade betydelse för konkreta politiska steg. Det har de alltid. Även om Mats Knutson inte hör det.

(Ledarstick publicerat i Flamman 31 mars.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar