2009-08-25

Poäng att göra

Det ligger trots allt en viss tillfredställelse i det, att regeringen, om de skulle berömma sig av att ha hanterat krisen på ett klokt och effektivt sätt, då samtidigt erkänner politikens betydelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar