2013-11-08

Högre löner, flera jobb

Den som tjänar 20 000 kr ser ut att få en löneökning på bara 400 kr i år. Två procent, ett futtigt resultat. Löneandelen i ekonomin är nere på nivåer från fördemokratisk tid. Klasskampen förs fortfarande bäst ovanifrån, med understöd av jobbskatteavdrag vars uttalade syfte är att dämpa lönekraven. Nu säger ekonomer ifrån: enligt Danske Bank (Dagens Industri 3/11) är den låga löneökningstakten ett problem. Den bidrar till en alltför låg inflation, och det kostar jobb. Alltså: hjälp en arbetslös – höj din lön!

(Ledarstick publicerat i Flamman 7 nov.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar