2013-05-03

Kyl ned dem!

Var tredje rikspolitiker som lämnat sitt uppdrag de senaste åren har blivit lobbyist, enligt Aftonbladet. Det är häpnadsväckande siffror, och det är svårsmält att politiker slår mynt av det kontaktnät som väljarna har gett dem tillträde till – så att de kan dribbla bort samma väljares agenda till förmån för smalare intressen. Flera andra länder har "nedkylningsperioder" på ett eller två år, vilket också Transparency International förordar. Sådana regler prickskjuter på problemet att det är nyligen avhoppade politiker som har de varma kontakter som pr-byråerna vill åt. Lagstifta nu!

(Ledarstick publicerat i Flamman 3/5)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar